Monik.cz, erotický povídkový portál. Povídky, fotografie, movies, solidní rozcestník.Tyto stránky jsou určeny pouze lidem, kterým bylo více jak 18 let.

Pravidla

Tyto stránky jsou navrhnuty jen pro dospělé, jsou určeny jen lidem, kterým již bylo 18 let a chtějí vidět sexuálně orientované obrázky a texty. Pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od České republiky, potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti a možnosti vstupu na uvedené stránky. Materiály obsažené na těchto stránkách mohou obsahovat grafické nebo popisové vyjádření sexuálních scén a nemůže si je tedy prohlížet nikdo mladší 18 let, nebo ten, kdo nesplňuje veškeré podmínky zletilosti .

Tím, že vstoupíte na tyto stránky, potvrzujete následující prohlášení:

Pod hrozbou trestu za křivou přísahu potvrzuji, že jsem dospělý, je mi minimálně 18 let a splňuji veškeré podmínky zletilosti a možnosti vstupu na uvedené stránky. Rozumím tomu, že když vstoupím na tyto stránky, uvidím obrázky a texty s eroticky laděným popisem. Vstupuji proto, že tyto materiály chci vidět a že o ně mám zájem Slibuji, že nepovolím osobám mladším než 18 let a nesplňují veškeré podmínky zletilosti, vstup na tyto stránky, ani k žádným materiálům pocházejícím z těchto stránek. Můj zájem o tento materiál je pouze soukromý. Nepoužiji materiál na těchto stránkách proti vlastníku těchto stránek nebo jiné osobě. Pokud vstoupím na tyto stránky přesto, že nesplňuji podmínky pro vstup, jsem si vědom, že tím porušuji zákon a mohu za to být potrestán.

Vstupte | Nevstoupit